Провеждането на клинични изследвания

Какви са рискове и какви са ползите при провеждане на клинични проучвания

Провеждането на клинични изследвания. Според Асоциацията на организациите за клинични изследвания (AOKIв дадена държава, където се случва провеждането на клиничните проучвания на определено ново лекарство или препарат и Американските здравни институти (www.clinicaltrials.gov), участието в клинично изпитване е свързано с определени рискове и ползи. Сега, тук, ще разгледаме какви могат да бъдат точно те.

Участниците в клинични проучвания (изпитвания) получават определени предимства, като:

-минимизиране на разходите на пациентите за лекарства;

-медицинска помощ във връзка с изследванията в изследователската клиника по време на изследването;

-подпомагане на другите чрез принос към науката и клиничните изследвания.

Съществуват определени рискове от клинични проучвания (изпитвания):

-лекарството може да има нежелани, сериозни или дори животозастрашаващи странични ефекти;

-експерименталното лекарство може да не е ефективно за участника;

Участието в изследването, клиничното проучването, може да изисква повече време и внимание от конвенционалното лечение, като включително пътуване до изследователския център, допълнителни лабораторни и инструментални изследвания и процедури, престой в болница и сложни изисквания за дозиране и други.

Преди да вземете решение да участвате в клинично проучване, е необходимо да обсъдите с лекаря и внимателно да прецените както възможните ползи, така и рисковете от участието, но ако пациентът отговаря на условията за проучване, решението се взема единствено от пациента.

Защита на пациента при провеждане на клинични проучвания

Клиничните проучвания (изследвания) във връзка с правата на пациента като участник се наблюдават от специален екип по медицинска етика. Ако пациентът не е доволен от нещо, по всяко време е възможно да прекрати участието чрез оттегляне на информирано съгласие.

По време на клиничното проучването пациентът е под непрекъснато медицинско наблюдение, осигурява му се необходимата квалифицирана медицинска помощ. Също така, всеки пациент има право на обезщетение за увреждане на здравето, причинено от участие в клинично проучване. Застраховката за всички пациенти, участващи в проучването, се поема от компанията, организираща проучването.