Интересни факти за рециклирането в България

Как се извършва рециклирането в България

Жителите са задължени да сортират отпадъците си. Хартията, стъклото, пластмасата, металът и батериите се събират отделно. Отговорността за правилното изхвърляне на отпадъците е на фабрики, ресторанти, офиси и магазини. Отговорността за извозването на отпадъците се носи от общините, които имат подробен план за управление на отпадъците, включително допълнителни мерки за намаляване на тяхното количество и намаляване на опасността. От производителите се изисква да рециклират опаковки и стоки с изтекъл срок на годност, включително гуми, батерии, електрически стоки, автомобили и фармацевтични продукти.

Едно от основните постижения в тази област е енергията, която се получава чрез инсталации за изгаряне на отпадъци. Отоплителната система до голяма степен зависи от това. Става дума за повече от един милион тон отпадъци годишно.

Световният ден на рециклирането се отбелязва ежегодно на 15 ноември. Този празник има за цел да привлече вниманието на властите, обществеността и индустрията към проблема с рециклирането и извозването на  отпадъците.

Днес технологиите позволяват да се рециклират от 40 до 60% от отпадъците. Боклукът се използва за шиене на нови дрехи, изграждане на детски площадки, а модерните заводи за преработка на отпадъци отопляват жилищни райони. В Русия секторът за управление на отпадъците е в положение, близко до катастрофално – около 90% от отпадъците не се рециклират, а се изпращат на депо. Безвъзвратно се губят ресурси, които могат да бъдат използвани повторно. За справянето с това трябва да помогне интегрирана система за управление на отпадъците, която се създава в рамките на националния проект Екология.

Рециклирането е основният проблем

Управлението на отпадъците е проблем за целия свят и конкретно за всеки жител на нашата планета. Годишно се генерират милиарди тонове отпадъци – всички заедно произвеждаме планина боклук с размерите на Елбрус. Всяка година количеството отпадъци на глава от населението нараства около три пъти по-бързо от самото население на света. Нестандартната 2020 със сигурност ще постави нов антирекорд във връзка с появата на „ковид отпадъци“ – маски, ръкавици, опаковки с дезинфектанти.

Проблемът с рециклирането на отпадъци има глобален характер, но търсенето на неговото решение във всяка страна е свое. Към днешна дата някои държави вече са разработили доста ефективни методи в борбата с боклука и показват добри резултати.